0944.463.207

chế độ của lao động thời vụ

Quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyền của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ:
Được hưởng lương, tiền lương theo công việc hoặc chức danh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật;
Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
Nghĩa vụ của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ:
Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động;
Chấp hành nội quy lao động, quy định của người sử dụng lao động, pháp luật về lao động;
Bảo vệ tài sản của người sử dụng lao động;
Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động thời vụ

Người sử dụng lao động khi sử dụng lao động thời vụ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyền của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động thời vụ:
Yêu cầu người lao động thực hiện công việc theo hợp đồng lao động;
Sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
Sử dụng lao động có tay nghề, kinh nghiệm phù hợp với công việc;
Yêu cầu người lao động tuân thủ nội quy lao động, quy định của người sử dụng lao động, pháp luật về lao động;
Yêu cầu người lao động bảo vệ tài sản của người sử dụng lao động;
Yêu cầu người lao động thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động thời vụ:
Thực hiện đầy đủ các quyền của người lao động theo hợp đồng lao động;
Cung cấp cho người lao động đầy đủ thông tin về công việc, tiền lương, các quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật;
Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo