GIỚI THIỆU

VÕ VĂN ĐẰNG

CEO

NGƯỜI SÁNG LẬP

CHUYÊN MÔN CHÍNH: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Học quản trị nhân sự và làm việc nhiều năm trong lĩnh vực này, Tôi luôn khao khát tạo ra một môi trường mà nơi đó là sự kết nối không giới hạn giữa các doanh nghiệp và người lao động trên toàn quốc. Nơi để chúng ta có thể truyền tải thông tin tuyển dụng một cách dễ dàng mà hiệu quả nhất

kinh nghiệm

NƠI LÀM VIỆC: NGÂN HÀNG FECREDIT

Vị trí: Trưởng phòng tài chính

Royal College of Art

Còn 35 giây Bấm Để Lấy Pass