z5035064032137 a69e207231746ec7cc2be75f1c7b1334
z5035064016101 3640652bc0e26f4bde5993807cb59908
z5035064066625 7f077c51fa479d14f81aec95b273f2c1
z5035063998481 d8a7b69ba019f3329acc1252f16cc36b
z5035064072677 77e0f7997c4bd8776441bb3f9c6b1e21 1
z5035063989211 efb718a1216f19d549b871333969a873
z5035063998481 d8a7b69ba019f3329acc1252f16cc36b
z5035063824576 767aa228739dc41bb0bbe5f4277ca0d1
z5035063697659 c28e0731760225abe6738e589f9b0955
z5035063543673 01fdb74537930c099ac1d7d9dfff0170
z5035063475557 a07dad1bb788fbdf3b4e09d17d297071
z5035063445866 e767ad0d717d111caa4cc96233454e21
z5035063427187 089fdbd16e5c3816cc376ebe759c2291
z5035063411927 ed0daeefa0d1b295362d1a389a07b97c

VỚI KINH NGHIỆM 11 NĂM TRONG NGÀNH CHO THUÊ LAO ĐỘNG THỜI VỤ CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ MẶT TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÁP ỨNG ĐỦ SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG KHI CÁC DOANH NGHIỆP CẦN