CÔNG TY TNHH MTV CUNG ỨNG LAO ĐỘNG LONG AN

Hotline: 0972 046 008 / 02746 554 776 - Email: congtycungunglongan@gmail.com

Đ/c: Số 601 N14, KP An Hòa, P. Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

LAO ĐỘNG THỜI VỤ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP đáp ứng nhanh nhu cầu cần lao động cho các doanh nghệp, giãi pháp giúp các doanh nghiệp yên tâm cho những đơn hàng lớn,

 liên hệ: – 0972 046 008 –  Mr. ĐĂNG 

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  la dịch vụ cung ứng lao động rộng khắp trên đại bàn các khu công nghiệp, để đáp ứng nhanh nhu cầu cần nguồn lao động của các doanh nghiệp,trong lúc các doanh nghiệp có các đơn hàng gấp, cần nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất, thì dịch vụ lao động thời vụ tại các khu công nghiệp của chúng tôi đáp ứng nhanh nhu cầu đó của quý doanh nghiệp. 

 CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ nhu cầu thuê lao động ngoài, giúp danh nghiệp không tố kép chi phí tuyển dụng, không lo thiếu về nhân lực, không lo trể đơn hàng, vì thuê lao động ngoài các doanh nghiệp, dịch vụ cung ứng chúng tôi luôn luôn đáp ứng nhanh về số lượng, chất lượng, luôn làm cho các doanh nghiệp luôn luôn sẳn sàng cho các đơn hàng mới, mà không bạn tâm về nhân sự.

54d703972042cf1c9653

LAO ĐỘNG THỜI VỤ TẠI KHU TÂN ĐÔNG HIỆP chúng tôi luôn có sẳn nguồn lao động, để đáp ứng kịp thời nhu cầu cần lao động của các doanh nghiệp. chúng tôi có đội ngũ tuyển dụng khắp các khu công nghiệp, hoạt động xuyên xuốt, nên nguồn lao động của chúng tôi lúc sẳn sàng đáp ứng nhanh cho các doanh nghiệp, quý doanh nghiệp có nhu cầu về lao động, liên hệ  ngay cho chúng tôi,

lh : – 0972 046 008 –  Mr. ĐĂNG 

 
0899700007